Duolingo Wiki
Advertisement
Duolingo Wiki

Opinions is the hundredth skill in the language tree for Dutch (assuming read left to right). It has four lessons and teaches words used for describing meaning, comments, and judgements on things.

Lessons[]

Lesson 1[]

 • aan|raden = to recommend
 • het eens zijn = to agree
 • de mening = opinion
 • de standpunt = point of view
 • gelijk hebben = to be right
 • eerlijk = fair, honest

Lesson 2[]

 • overtuigen = to convince
 • het argument = argument
 • de kwestie = issue
 • onredelijk = unreasonable
 • de houding = attitude
 • accepteren = to accept

Lesson 3[]

 • het respect = respect
 • kritisch = critical(ly)
 • de opmerking = comment
 • de kritiek = criticism
 • waar = true
 • het oordeel = verdict

Lesson 4[]

 • de recensie = review
 • beoordelen = to judge
 • het feit = fact
 • opbouwend = constructive
 • op|slaan = to make sense
 • de toestemming = permission

References[]

Duolingo Lesson: https://www.duolingo.com/skill/dn/Opinions