Duolingo Wiki
Advertisement
Duolingo Wiki

Verbs: Present 2 is the 27th skill (assuming read left to right) of the Czech language tree. This skill introduces more vocabulary in the Czech present tense.

Grammar Notes[]

None from developers.

Lessons[]

Lesson 1[]

 • Tvoje dcera roste pomalu. = Your daughter is growing slowly.
 • Kateřina a Žofie perou svoje košile. = Katerina and Zofie are washing their shirts.
 • Děti rostou rychle. = Children grow fast.
 • František nikdy nepere. = Frantisek never does laundry.
 • Příliš mluvíš a málo pracuješ. = You talk too much and work little.
 • Proč držíš ten šperk? = Why are you holding that jewel?
 • Kde pracují? = Where do they work?
 • Stěžují si na nás. = They complain about us.
 • Ne, ona tady nepracuje. = No, she does not work here.
 • Kateřina si stěžuje, že Matěj nikdy není doma. = Katerina complains that Matej is never home.
 • Já tě tady nedržím! = I am not holding you here.
 • Čeho se drží? = What is she holding on to?
 • Pracuju pro její manželku. = I work for her wife.
 • Stěžuje si zřídka. = He seldom complains.
 • Jak rychle rostou tamhlety stromy? = How fast do those trees grow?

Lesson 2[]

 • Učíme je psát. = We are teaching them to write.
 • Učím ji číst. = I am teaching her to read.
 • Na co hrajete vy? = What do you play?
 • Kde to leží? = Where does it lie?
 • Hraje si. = She is playing.
 • Kdo je učí? = Who is teaching them?
 • Co hrajou? = What are they playing?
 • Kde sedíte? = Where are you sitting?
 • Proč stojíš? = Why are you standing?
 • Stále jen sedíš doma! = You always only sit at home.
 • Stojí u auta. = He is standing by the car.
 • Ten pes zase sedí u dveří. = The dog is sitting by the door again.
 • Jeho kočka leží u okna. = His cat is lying by the window.
 • Kolik stojí? = How much does it cost?
 • Já hraju na tohle. = I play this.

Lesson 3[]

 • Na co se těšíš? = What do you look forward to?
 • Vůbec se na ten víkend netěším. = I am not looking forward to that weekend at all.
 • Jak to vypadá? = What does it look like?
 • Matěji, jak vypadám? = Matej, how do I look?
 • Vypadáš dobře. = You look good.
 • Trvá to tři hodiny. = It takes three hours.
 • Už to trvá hodiny. = It has been going on for hours.
 • Žofie už hodinu leži. = Žofie has been resting for an hour.
 • Já ho za dobrého otce nepovažuju. = I do not consider him a good father.
 • Kateřina považuje Františka za dobrého muže. = Katerina considers Frantisek a good man.
 • Za co mě považuješ? = What do you take me for?
 • Vypadají jako lišky. = They look like foxes.
 • Vypadáte jako bratři. = You look like brothers.
 • František se na to těší jako malé dítě. = Frantisek is looking forward to it like a little child.
 • Vypadáš stejně jako tvá matka. = You look the same as your mother.
 • Vypadám stejně dobře jako ona? = Do I look as good as her?
 • My dvě vypadáme úplně stejně. = The two of us look exactly the same.
 • Jejich láska stále trvá. = Their love still endures.
 • Těšíš se na mě? = Are you looking forward to seeing me?
 • Moje láska pro tebe stále ještě žije. = My love for you is still alive.

Lesson 4[]

 • Zbývají jen dvě vajíčka. = Only two eggs are left.
 • Bydlíme u hradu. = We live by the castle.
 • Kolik zbývá chleba? = How much bread is left?
 • Odkud běžíte? = Where are you running from?
 • Chodíš sem často? = Do you come here often?
 • Ten kůň neběží příliš rychle. = That horse is not running too fast.
 • Kdy tam chodí? = When does she go there?
 • Proč stojí u toho stromu? = Why is he standing by that tree?
 • Cítíš to? = Do you feel it?
 • Kde to cítíte? = Where do you feel it?
 • František a Žofie žijí u jejích rodičů. = Frantisek and Žofie live with their parents.
 • Jak se cítíte? = How do you feel?
 • Kam běžíš? = Where are you running to?
 • Už sem nechodí. = He no longer comes here.
 • Františku, cítím, že mne už vůbec nemiluješ! = Frantisek, I feel that you don't love me at all anymore.
 • Matěj žije jen pro ni. = Matej lives only for her.
 • Ti psi asi cítí maso. = The dogs probably smell meat.
 • Co děláš u našeho domu? = What are you doing by our house?
 • Kluci se často perou. = Boys often fight.
 • Ledničky zbývají jen žluté a hnědé. = Only yellow and brown refrigerators are left.

References[]


Advertisement