Duolingo Wiki
Advertisement
Duolingo Wiki

Travel is the 47th skill (assuming read left to right) of the Czech language tree. This skill deals with words associated with travel.

Grammar Notes[]

None provided by developers.

Lessons[]

Lesson 1[]

 • jezdím = I travel on
 • jezdíme = we travel on
 • jezdíš = you travel on
 • nádraží = station, stations (singular, and plural most cases except plural dative, locative, singular and plural instrumental)
 • ten vlak = the train (singular, nom.)
 • vlakem = by (means of a) train (singular, instrumental)
 • metro = subway (singular, nom.)
 • metrem = by (means of a/the) subway (singular, instrumental)
 • autobus = bus (singular nom.)
 • autobusů = of the buses (plural genitive)
 • autobusem = by (means of a) bus (singular instrumental)
 • v tramvaji = in a tram (singular locative)
 • v metru = in a subway train (singular locative
 • tramvaje jsou krátké ale vlaky metra jsou dlouhé (plural nom.)
 • .
 • ten vlak = the train
 • autobus = bus
 • tramvaj = tram
 • Mám rád vlaky. = I like trains.
 • Ten žlutý autobus je plný. = The yellow bus is full.
 • Tramvaje v Německu jsou čisté. = Streetcars in Germany are clean.
 • V té ulici stojí sedm autobusů. = There are seven buses in that street.
 • Metrem jezdím od sedmi let. = I have been taking the subway since I was seven years old.
 • Často do Prahy jezdíme autobusem. = We often go to Prague by bus.
 • Dnes jedu domů vlakem, ne autobusem. = Today I am going home by train, not by bus.
 • Zapomněla jsem tu knihu v metru nebo v tramvaji. = I left the book on the subway or streetcar.
 • Jezdíš často do města? = Do you often go to the city?
 • Tramvaje jsou krátké ale vlaky metra jsou dlouhé. = Streetcars are short, but subway trains are long.
 • Je metro v Česku rychlé? = Is the subway in Czechia fast?
 • Na nádraží stojí spinavý vlak. = There is a dirty train at the station.
 • Proč nejedeš tramvají? = Why don't you go by streetcar?

Lesson 2[]

 • motorka = motorcycle (fem. singular nom.)
 • motorku = motorcycle (fem. singular acc.)
 • o své motorce = about his motorcycle (fem. singular locative)
 • letadlo = plane (neuter, singular nom.)
 • letadlem = by air (neuter, singular, instrumental)
 • letišti = airport
 • cestuji = I travel
 • cestuješ = you travel
 • cestujete = you (plural or formal) travel
 • cestujeme = we travel
 • kolikrát za rok= how many times a year
 • jednou nebo dvakrát za týden = once or twice a week
 • jednou za měsíc = once a month
 • .
 • letadlo = plane
 • motorka = motorcycle
 • kolikrát = how many times
 • dvakrát = twice
 • cestovat = to travel
 • Dražší motorku neměli? = They did not have a more expensive motorbike?
 • Vždy mluví o své motorce. = He is always talking about his motorcycle.
 • Kolikrát jste byla v Rakousku? = How many times have you been to Austria?
 • Já na motorce jezdit neumím. = I do not know how to ride a motorcycle.
 • Pamatuješ jsi kolikrát si byl na Moravě. = Do you remember how many times you have been to Moravia?
 • Kolikrát za rok cestuješ letadlem? = How many times a year do you travel by airplane?
 • Letadlem cestuji jen jednou za rok. = I only travel by plane once a year.
 • Jezdím do Prahy jednou nebo dvakrát za týden. = I go to Prague once or twice a week.
 • Na Slovensko cestujeme jednou za měsíc. = We travel to Slovakia once a month.
 • Všechno ví a všude byla dvakrát. = She knows everything and has been everywhere twice.
 • Na Slovensku jsem byl v březnu dvakrát. = In March, I was in Slovakia twice.

Lesson 3[]

 • lodí cestuji = I travel by boat
 • turista = tourist (masc. singular nom.)
 • turisté = tourists (masc. plural nom.)
 • turistu = tourist (masc. singular acc.)
 • turisty = tourists (masc. plural acc. or singular genitive)
 • turistů = tourist (masc. plural genitive) e.g. tisíce turistů = thousands of tourists
 • třikrát za rok= three times a year
 • čtyřikrát = four times
 • pětkrát = five times
 • šestkrát = six times
 • kufr = suitcase (masc. singular nom.)
 • kufru = suitcase (masc. singular genitive, dative or locative)
 • .
 • ten pas = passport
 • lod' = boat
 • třikrát = three times
 • sedmkrát = seven times
 • Ztratil svůj pas. = He lost his passport.
 • Co máte v tom kufru? = What do you have in that suitcase?
 • Jak často cestujete lodí? = How often do you travel by boat?
 • V Německu jsem byl čtyřikrát. = I have been to Germany four times.
 • Praha je v létě plná turistů. = Prague is full of tourists in the summer.
 • Na Slovensku jsem byla šestkrát. = I have been to Slovakia six times.
 • Na motorce jsem jel jen třikrát. = I have ridden a motorcycle only three times.
 • Já jsem svůj pas ztratila už třikrát. = I have already lost my passport three times.
 • Nevím, protože jsem také turista. = I do not know because I am also a tourist.
 • Tento kufr není můj. = The suitcase is not mine!
 • Turisty nesnáším. = I hate tourists.
 • Naše lod' je mnohem větší a lepší. = Our boat is much bigger and better!
 • Lodí cestuji třikrát za rok. = I travel by boat three times a year.
 • V Polsku jsme byli pětkrát. = We have been to Poland five times.
 • Potřebuju menší kufr než tenhle. = I need a smaller suitcase than this one
 • Potřebuju svůj pas když jedu na Slovensko nebo do Polska? = Do I need my passport when I go to Slovakia or to Poland?

Lesson 4[]

 • turistka = a female tourist (fem. singular nom.)
 • turistku = a female tourist (fem. singular acc.)
 • cestovat = to travel
 • cestoval = traveled
 • nastoupil = got off
 • stanici = station (fem. singular locative)
 • .
 • kolo = bicycle
 • nastoupit = to get on
 • vystoupit = to get off
 • Chci cestovat. = I want to travel.
 • Odkud je ta turistka? = Where is the tourist from?
 • Někdo vzal moje kolo. = Someone took my bicycle.
 • Čí kolo to může být? = Whose bicycle can it be?
 • Jeho žena nechtěla, aby cestoval. = His wife did not want him to travel.
 • Ti turisti nastoupili do špatného vlaku. = Those tourists got on the wrong train.
 • Nevěděla jsem, kde z toho autobusu vystoupit. = I did not know where to get off the bus.
 • V této stanici musíte vystoupit. = You must get off at this station.
 • Ve které stanici jste nastoupil? = At which station did you get on?
 • Do vlaku nastoupily čtyři turistky. = Four tourists got on the train.
 • Jak tam cestovala. = How did she travel there?
 • Tohle kolo není moje. = This bicycle isn't mine.
 • Matěj hledá bohatou turistku. = Matěj is looking for a wealthy tourist.
 • Co máte v tom kufru? = What do you have in that suitcase?
 • Kateřina si vzala bohatého turistu z Rakouska. = Kateřina married a rich tourist from Austria.
 • Ve které stanici mám vystoupit z metra, když chci jet na letiště? = At which station should I get off the subway if I want to go to the airport?

References[]


Advertisement