Duolingo Wiki
Advertisement
Duolingo Wiki

Ago is the 52nd skill (assuming read left to right) of the Czech language tree. This skill introduces vocabulary related to specifying events in the past.

Grammar Notes[]

None provided by developers.

Lessons[]

Lesson 1[]

Examples of "před" (ago) which is always paired with a word in the instrumental case. In other contexts "před" also means "in front of" etc.

 • před rokem = a year ago
 • před hodinou = an hour ago
 • před minutou = a minute ago
 • před stoletim = a century ago
 • před měsícem = a month ago
 • před týdnem = a week ago
 • .
 • Stalo se to před minutou. = It happened a minute ago.
 • Tvůj strýc tady před minutou ještě byl. = Your uncle was still here a minute ago.
 • Před týdnem ji miloval. = A week ago he loved her.
 • František se vřatil před týdnem. = František returned a week ago.
 • Jsi chytřejší než před týdnem? = Are you smarter than a week ago?
 • Kde jsi byl před hodinou? = Where were you an hour ago?
 • Byl v Česku před měsícem. = He was in Czechia a month ago.
 • Stalo se to téměř před stoletím. = It happened almost a century ago.
 • Koupil jsem to prase před rokem. = I bought the pig a year ago.
 • Viděl jsem ho před hodinou. = I saw him an hour ago.
 • Před rokem začal psát šestou knihu. = A year ago, he began writing his sixth book.
 • Před rokem jsi byla o rok mladší. = A year ago, you were a year younger.
 • Začali jsme asi před hodinou. = We began about an hour ago.
 • Ten strom tady stál už před stoletím? = Was that tree already standing here a century ago.
 • Před minutou někam šel. = A minute ago, he went somewhere.
 • Skončila jsem školu před měsícem. = I finished school a month ago.
 • Před měsícem tady stál dům. = A month ago, there was a house standing here.

Lesson 2[]

 • před dvěma minutami = two minutes ago
 • před dvěma hodinami = two hours ago
 • před dvěma měsíci = two months ago
 • před dvěma stoletími = two centuries ago
 • před dvěma týdny = two weeks ago
 • před dvěma dny = two days ago
 • .
 • Bylo to před dvěma stoletími? = Was it two centuries ago?
 • Kolik dní trvala cesta z Prahy do Německa před dvěma stoletími? = How many days did a trip from Prague to Germany take two centuries ago?
 • Před dvěma dny jsem nic necítila. = Two days ago, I felt nothing.
 • Co jsi snědl před dvěma hodinami? = What did you eat two hours ago?
 • Věděl jsi o tom před dvěma měsíci? = Did you know about that two months ago?
 • Kateřina přišla před dvěma minutami. = Kateřina arrived two minutes ago.
 • Před dvěma minutami naše děti ještě nespaly. = Two minutes ago, our children still were not asleep.
 • Jejich dcera se narodila před dvěma minutami. = Their daughter was born two minutes ago.
 • Váš dopis jsem dostal před dvěma týdny. = I got your letter two weeks ago.
 • Před dvěma týdny jsme v ložnici našli myš. = Two weeks ago, we found a mouse in the bedroom.
 • Naše nemocná kočka před dvěma dny přestala jíst. = Our sick cat stopped eating two days ago.
 • Před dvěma měsíci přišli o svůj dům. = Two months ago, they lost their house.
 • Poslední láhev vína jsme vypili před dvěma hodinami. = We drank the last bottle of wine two hours ago.
 • Matěj ji požádal o ruku před dvěma měsíci. = Matěj proposed to her two months ago.
 • Kolik tenhle kabát stál před dvěma dny? = How much did this coat cost two days ago?
 • Před dvěma stoletími byly Česko, Rakousko a Slovensko ve stejné zemi. = Two centuries ago, the Czech Republic, Austria and Slovakia were in the same country.
 • Před dvěma hodinami ten obchod zavřeli. = Two hours ago, they closed the store.
 • Tento dopis jsem měla otevřít před dvěma týdny. = I should have opened this letter two weeks ago.

Lesson 3[]

 • před třemi týdny = three weeks ago
 • před sedmi lety = seven years ago
 • před dvaceti pěti lety = twenty five years ago
 • před čtyřmi lety = four years ago
 • před třiceti lety = thirty years ago
 • před třemi lety = three years ago
 • před osmdesáti lety = eighty years ago
 • před padesáti lety = fifty years ago
 • před sedmi lety = seven years ago
 • před třiceti lety = thirty years ago
 • před čtyřiceti lety = forty years ago
 • před čtyřmi stoletími = four centuries ago
 • .
 • Před třemi dny mě bolela hlava. = Three days ago, I had a headache.
 • Vzali se před třemi lety. = They got married three years ago.
 • Před pěti minutami tady seděla krásná žena. = There was a beautiful woman sitting here five minutes ago.
 • Ano, před čtyřmi měsíci jsem ten obchod koupil. = Yes, four months ago, I bought that shop.
 • Jeji rodiče umřeli před čtyřmi lety. = Her parents died four years ago.
 • Před dvaceti pěti lety byly Česko a Slovensko jedno zemí. = Twenty-five years ago, Czechia and Slovakia were one country.
 • Celá rodina před sedmi lety umřela. = The entire family died seven years ago.
 • Existovaly před osmdesáti lety počitače? = Did computers exist eighty years ago?
 • Ty země před čtyřiceti lety neexistovaly. = Those centuries did not exist forty years ago.
 • Před třiceti lety toto slovo ještě neexistovalo. = Thirty years ago, this word did not exist yet.
 • Umřel před čtyřmi stoletími. = He died four centuries ago.
 • Ta zahrada vypadala před třemi týdny líp. = That garden looked better a three weeks ago.
 • Narodila se před padesáti lety. = She was born fifty years ago.
 • Měla jsi stejného manžela před dvěma lety? = Did you have the same husband two years ago?
 • Ne, před dvěma lety jsem bydlel jinde. = No, two years ago I lived somewhere else.
 • Před dvěma lety jsem začal studovat angličtinu. = Two years ago, I began to study English.

References[]


Advertisement